Referenčné číslo
A2006 AS-PL
A2023 AS-PL
A2035 AS-PL