Referenčné číslo
S1001 AS-PL
S1020 AS-PL
S1024 AS-PL