Referenčné číslo
11139334 ISKRA / LETRIKA
11139401 ISKRA / LETRIKA