Referenčné číslo
A5097 AS-PL
A5285 AS-PL
A5334 AS-PL