Referenčné číslo
A0121 AS-PL
A0248 AS-PL
A1001 AS-PL
A1011 AS-PL