Referenčné číslo
A0001 AS-PL
A0002 AS-PL
A0025 AS-PL
A0285 AS-PL