Referenčné číslo
235 DELCO
3493235 DELCO
719 DELCO