Riadiace Orgány

Riadiace orgány: Tomasz Kaszubowski - podpredseda správnej rady, Danuta Kaszubowska - predsedníčka správnej rady, Andrzej Kaszubowski - podpredseda správnej rady