Základy zabezpečenia kotiev automatu štartéra

    Kategória: Základy zabezpečenia kotiev automatu štartéra Náhrada za: Bosch
    Vnútorný priemer [ mm ] : 5.25, Vonkajší priemer [ mm ] : 8.60, H.1 [ mm ] : 2.60
    Kategória: Základy zabezpečenia kotiev automatu štartéra Náhrada za: