2 Rukoväte kief štartéra

Kategória: Rukoväte kief štartéra Náhrada za:
H.1 [ mm ] : 22.90 , H.2 [ mm ] : 20.00 , L.1 [ mm ] : 24.60, G.1 [ mm ] : 7.70
Kategória: Rukoväte kief štartéra Náhrada za:
H.1 [ mm ] : 23.40, H.2 [ mm ] : 18.00 , L.1 [ mm ] : 18.70, G.1 [ mm ] : 4.80
Kategória: Rukoväte kief štartéra Náhrada za:
Kategória: Rukoväte kief štartéra Náhrada za: