Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 26.30 , Vonkajší priemer [ mm ] : 29.10 , L. [ mm ] : 37.80
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 7.40, Vonkajší priemer [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 43.50
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 7.70 , Vonkajší priemer [ mm ] : 10.10, L. [ mm ] : 37.50
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 8.00, Vonkajší priemer [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 32.80
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 8.00 , Vonkajší priemer [ mm ] : 10.00 , L. [ mm ] : 32.40
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 7.50, Vonkajší priemer [ mm ] : 9.90 , L. [ mm ] : 41.00
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 25.90, Vonkajší priemer [ mm ] : 29.10, H.1 [ mm ] : 37.50
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 29.30, Vonkajší priemer [ mm ] : 32.40, L. [ mm ] : 43.50
Kategória: Pružiny automatov štartéra Náhrada za:
Vnútorný priemer [ mm ] : 6.50, Vonkajší priemer [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 34.00