Podložky zadných krytov štartéra

Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.50, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 1.00
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 31.20, O.D.1 [ mm ] : 36.40, H.1 [ mm ] : 0.20
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za:
O.D.1 [ mm ] : 6.90, H.2 [ mm ] : 1.30
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 7.90 , H.1 [ mm ] : 1.40
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 8.90, O.D.1 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 1.70
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 10.00 , O.D.1 [ mm ] : 13.60 , H.1 [ mm ] : 0.80
Kategória: Podložky zadných krytov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 25.00 , H.1 [ mm ] : 0.60