2 Podložky rotorov štartéra

Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za: Iskra / Letrika
I.D.1 [ mm ] : 21.00, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 0.30
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za: Iskra / Letrika
I.D.1 [ mm ] : 21.00, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 0.30
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za: Iskra / Letrika
I.D.1 [ mm ] : 21.00, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 0.30
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 12.60, O.D.1 [ mm ] : 24.50, H.1 [ mm ] : 1.80
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 18.40 , O.D.1 [ mm ] : 28.00 , H.1 [ mm ] : 0.50
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 12.40 , O.D.1 [ mm ] : 22.30 , H.1 [ mm ] : 0.50
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 25.70, O.D.1 [ mm ] : 35.50, O.D. 1 [ mm ] : 29.60, H.1 [ mm ] : 14.70, H.2 [ mm ] : 9.90
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 10.50 , O.D.1 [ mm ] : 24.10, H.1 [ mm ] : 1.10
Kategória: Podložky rotorov štartéra Náhrada za:
O.D.1 [ mm ] : 21.00 , H.1 [ mm ] : 1.00