Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Bosch
T. [ mm ] : 2.30
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Bosch
T. [ mm ] : 2.30
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Bosch
I.D [ mm ] : 155.00, T. [ mm ] : 2.30
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Bosch
I.D [ mm ] : 53.00, O.D [ mm ] : 57.00, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Bosch
I.D [ mm ] : 53.00, O.D [ mm ] : 57.00, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Bosch
I.D [ mm ] : 53.00, O.D [ mm ] : 57.00, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Hitachi
I.D [ mm ] : 32.00, O.D [ mm ] : 36.00, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Hitachi
I.D [ mm ] : 34.50, O.D [ mm ] : 38.50, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Hitachi
I.D [ mm ] : 34.50, O.D [ mm ] : 38.50, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: O-krúžky alternátora Náhrada za: Hitachi
I.D [ mm ] : 34.50, O.D [ mm ] : 38.50, T. [ mm ] : 2.00