Kategória: Košíky valčekov prevodoviek štartéra Náhrada za:
    I.D.1 [ mm ] : 11.30, O.D.1 [ mm ] : 21.00, H. [ mm ] : 13.90
    Kategória: Košíky valčekov prevodoviek štartéra Náhrada za:
    I.D.1 [ mm ] : 16.60, O.D.1 [ mm ] : 29.00, H. [ mm ] : 16.60
    Kategória: Košíky valčekov prevodoviek štartéra Náhrada za:
    Kategória: Košíky valčekov prevodoviek štartéra Náhrada za: