Konektory držiakov kief štartéra

Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
O.D.1 [ mm ] : 8.50, L.1 [ mm ] : 98.00
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
L.1 [ mm ] : 81.80
Kategória: Konektory držiakov kief štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 34.80 , O.D.1 [ mm ] : 55.80 , L.1 [ mm ] : 58.50