Gumové tesnenia štartéra

Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 14, W. [ mm ] : 25.40, L. [ mm ] : 29.60
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.55, O.D. [ mm ] : 21.30, T. [ mm ] : 1.80
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 18.00, W. [ mm ] : 22.54, L. [ mm ] : 22.54
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 11.90, W. [ mm ] : 24.30
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 11.50, W. [ mm ] : 24.10, L. [ mm ] : 23.10
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 21.70, W. [ mm ] : 24.40, L. [ mm ] : 22.10
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 34.20, W. [ mm ] : 30.50, L. [ mm ] : 20.50
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. [ mm ] : 19.20, W. [ mm ] : 24.10, L. [ mm ] : 23.40
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
I.D. [ mm ] : 21.87, O.D. [ mm ] : 32.00, T. [ mm ] : 6.00
Kategória: Gumové tesnenia štartéra Náhrada za: Bosch
H. 1 [ mm ] : 10.60, H. [ mm ] : 18.60, W. [ mm ] : 26.23, L. [ mm ] : 21.85