Bendixy štartéra

Výrobkov na strane:
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 12.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 46.30, O.D.2 [ mm ] : 25.40, Dĺžka [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 14.00, Otáčka : CW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 12.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 47.50, O.D.2 [ mm ] : 26.00, Dĺžka [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 15.30, Otáčka : CW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 11.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 46.20, O.D.2 [ mm ] : 25.40, Dĺžka [ mm ] : 62.00, L.2 [ mm ] : 12.20, Otáčka : ACW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 12.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 53.00, O.D.2 [ mm ] : 25.50, Dĺžka [ mm ] : 73.00, L.2 [ mm ] : 20.70, Otáčka : CW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 12.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 58.20, O.D.2 [ mm ] : 25.30, Dĺžka [ mm ] : 71.80, L.2 [ mm ] : 18.80, Otáčka : CW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 12.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 53.00, O.D.2 [ mm ] : 26.00, Dĺžka [ mm ] : 71.70, L.2 [ mm ] : 19.00, Otáčka : CW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za:
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 12.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 54.20, O.D.2 [ mm ] : 25.60, Dĺžka [ mm ] : 71.00, L.2 [ mm ] : 18.50, Otáčka : CW
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 11, Os [ mm ] : 10.30, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 40.30, Dĺžka [ mm ] : 61.40
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Os [ mm ] : 10.30, O.D.2 [ mm ] : 34.30, Dĺžka [ mm ] : 61.40
Kategória: Bendixy štartéra Náhrada za: Bosch
Počet zubov [ qty ] : 9, Počet fréz [ qty ] : 10, Os [ mm ] : 14.00, Priemer ozubeného kola [ mm ] : 53.10, O.D.2 [ mm ] : 29.30, Dĺžka [ mm ] : 73.00, L.2 [ mm ] : 19.70, Otáčka : CW